گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 03 مهر 1397

آخرین بروزرسانی: 03 مهر 1397

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
12
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
6
دی
6
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
6
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
6
دی
6
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته
6
دی
2
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / جلسات دفاع
12
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته
7
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / جلسات دفاع
23
آبان
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته