گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 14 تیر 1399

آخرین بروزرسانی: 31 فروردین 1399

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
22
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی ارشد
16
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی ناپیوسته
15
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
18
آبان
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
11
آبان
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
11
آبان
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
10
آبان
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
9
آبان
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
25
مهر
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی ارشد
22
مهر
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته