گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 05 اسفند 1397

آخرین بروزرسانی: 04 اسفند 1397

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
10
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته
10
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
4
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
30
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی ارشد
14
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / پست ثابت / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته
9
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
7
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی ناپیوسته
2
دی
30
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته