گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 29 اردیبهشت 1398

آخرین بروزرسانی: 21 اردیبهشت 1398

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
2
خرداد
  اخبار و اطلاعیه ها
2
خرداد
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته
30
اردیبهشت
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
20
اردیبهشت
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته
2
اردیبهشت
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
23
فروردین
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
23
فروردین
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته
15
فروردین
  اخبار و اطلاعیه ها / تمامی مقاطع
23
اسفند
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
23
اسفند
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
19
اسفند
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته