گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 17 آذر 1398

آخرین بروزرسانی: 16 آذر 1398

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
29
دی
29
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
10
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی ناپیوسته
9
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / پست ثابت
7
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته
5
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
29
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
23
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته
22
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی ارشد