گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 12 خرداد 1399

آخرین بروزرسانی: 31 فروردین 1399

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
12
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
11
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی ارشد
7
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
7
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته
30
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
2
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / پست ثابت / کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
2
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
1
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
30
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته
30
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
30
آذر