گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 04 تیر 1398

آخرین بروزرسانی: 23 خرداد 1398

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
» » زمان دفاع و نام استاد داور پروژه های کارشناسی پیوسته نرم افزار

زمان دفاع و نام استاد داور پروژه های کارشناسی پیوسته نرم افزار

کارشناسی پیوسته گرایش نرم افزار
ردیف نام خانوادگي و نام شماره دانشجویی نام داور روز دفاع ساعت دفاع محل دفاع
1 ثابت ايماني علي     93112237 واهبی یکشنبه 1397/11/28  10:00 سایت 4
2 حسين زاده معصومه     93112268 سلیمی ترک یکشنبه 1397/11/28  15:00 3002
3 دزفولي غزاله     93112252 سلیمی ترک یکشنبه 1397/11/28  15:00 3002
4 رادفرد هومن     93112236 زینوند لرستانی یکشنبه 1397/11/28  12:30 سایت 1
5 رنجبر مريم     93112254 بخت همت یکشنبه 1397/11/28  15:00 2008
6 سبقتي محمدمهدي     94112208 * * * *
7 سينا مهر زهرا     93112206 زینوند لرستانی یکشنبه 1397/11/28  12:30 سایت 1
8 صادقي بابا احمدي پرستو     92112236 واهبی یکشنبه 1397/11/28  10:00 سایت 4
9 صفدريان حجت اله     93112269 واهبی یکشنبه 1397/11/28  10:00 سایت 4
10 صفي خاني قلي زاده عليرضا     93112212 * * * *
11 فرزادفر پرديس     93112243 بخت همت یکشنبه 1397/11/28  15:00 2008
12 لشكري محمد     93112250 زینوند لرستانی یکشنبه 1397/11/28  12:30 سایت 1
13 مياحي پورملاثاني عليرضا     93112263 * * * *
14 نمدمال محمدحسين     93112265 * * * *
15 نوربخش زهرا     92112253 زینوند لرستانی یکشنبه 1397/11/28  12:30 سایت 1

درج شده در تاریخ: 27 / 11 / 97 تعداد بازدید : 152

ارسال یک نظر