گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 04 تیر 1398

آخرین بروزرسانی: 23 خرداد 1398

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
» » زمان دفاع و نام استاد داور پروژه های کارشناسی پیوسته نرم افزار

زمان دفاع و نام استاد داور پروژه های کارشناسی پیوسته نرم افزار

کارشناسی پیوسته نرم افزار
رديف نام خانوادگي و نام شماره دانشجویی نام داور روز دفاع ساعت دفاع
1 آرزومندي ثنا     93112203 زینوند لرستانی سه شنبه 97/06/13 09:00
2 باميري معصومه     93112244 زینوند لرستانی سه شنبه 97/06/13 09:00
3 بهادر شيوا     93112204 زینوند لرستانی سه شنبه 97/06/13 09:00
4 بهمئي شيوا     93112234 سلیمی ترک سه شنبه 97/06/13 09:00
5 ثابت ايماني علي     93112237 *    
6 جهانگيري اعظم     93112240 سیف السادات دوشنبه 97/06/12 09:00
7 حداديان مقدم اردلان     93112222 زینوند لرستانی سه شنبه 97/06/13 09:00
8 حسنيان محمد     93112253 واهبی دوشنبه 97/06/12 09:00
9 حسوني نژاد زهرا     93112206 *    
10 رادفرد هومن     93112236 *    
11 روسائي سارا     93112208 زینوند لرستانی سه شنبه 97/06/13 09:00
12 صفري نگار     93112219 زینوند لرستانی سه شنبه 97/06/13 09:00
13 ظاهري عبده وند شيوا     93112264 زینوند لرستانی سه شنبه 97/06/13 09:00
14 عبائياني محمدحسين     93212202 واهبی دوشنبه 97/06/12 09:00
15 عفري ميعاد     93112259 سلیمی ترک سه شنبه 97/06/13 09:00
16 فرحاني پورشاخوره سيده ميعاد     93112228 سیف السادات دوشنبه 97/06/12 09:00
17 قنواتي راضيه     93112215 سلیمی ترک سه شنبه 97/06/13 09:00
18 لشكري محمد     93112250 *    
19 مالكي فروشاني زهرا     93112213 واهبی دوشنبه 97/06/12 09:00
20 مرالي ازاده     93112247 سلیمی ترک سه شنبه 97/06/13 09:00
21 هادي زاده شوشتري محمد     93112233 امیری منش یکشنبه 97/06/10 09:00
1 نجفي بيرگاني محسن     93112205 سیف السادات دوشنبه 97/06/12 09:00
1 عادلي نژاد الهه     92212202      

درج شده در تاریخ: 10 / 06 / 97 تعداد بازدید : 212

ارسال یک نظر