گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 05 اسفند 1397

آخرین بروزرسانی: 04 اسفند 1397

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
» » زمان دفاع و نام استاد داور پروژه های کارشناسی ناپیوسته

زمان دفاع و نام استاد داور پروژه های کارشناسی ناپیوسته

ردیف نام خانوادگي و نام شماره دانشجویی استاد داور زمان دفاع
1 عامري نسب مريم     94215361 نصیرزاده 10:00
2 ابن قاسم رعنا     94215305 افشانی 12:00
3 احمديان حبيبه     94115380 مومنی 10:00
4 اسدپور فريده     93215358 بیگی 10:00
5 اميدي بيرگاني سحر     94115309 مومنی 10:00
6 اوركي سحر     93215336 سیف السادات 10:00
7 بهرامي ياراحمدي سيما     94115305 نصیرزاده 10:00
8 پوررضا سميرا     94115312 زینوند لرستانی 09:00
9 پيريايي تنها مريم     94115307 امیری منش 10:00
10 تلاوري هستي     93215373 زینوند لرستانی 09:00
11 حاجي محمدي اهوازي نوشين     93215335 بیگی 10:00
12 حسين زاده انيس     94215343 امیری منش 10:00
13 درخشان سيدصادق     94115392 امیری منش 10:00
14 دوره اسيه     94115370 سیف السادات 10:00
15 رحماني پياني پرديس     94215314 افشانی 12:00
16 سليمي ازاده     94115317 امیری منش 10:00
17 سواري فاطمه     94115372 نصیرزاده 10:00
18 شجيرات معصومه     93215340 زینوند لرستانی 09:00
19 شكيبا شيما     93115307 سیف السادات 10:00
20 شهرياري زهرا     94115332 امیری منش 10:00
21 صفي زاده مجتبي     93215383 افشانی 12:00
22 ضياغم نادره     93115336 افشانی 12:00
23 عظيما رويا     94115378 امیری منش 10:00
24 عيدي زاده پريسا     94215322 سیف السادات 10:00
25 غضنفري ابراهيم زاده محمدامين     94115385 بیگی 10:00
26 غلامي سميرا     94115321 نیزاری 10:00
27 فاضلي سيدمجيد     94115352 مومنی 10:00
28 قاسمي فاطمه     94215321 کاظمی مهیاری 10:00
29 قانعي زاده احسان     94115386 کاظمی مهیاری 10:00
30 مزرعه علي     94115356 سیف السادات 10:00
31 نظري مانا     94215370 مومنی 10:00
32 وهابي ماريا     93215314 امیری منش 10:00
33 هدايتي صادق     95115332 امیری منش 10:00

درج شده در تاریخ: 16 / 11 / 96 تعداد بازدید : 344

ارسال یک نظر