گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 05 اسفند 1397

آخرین بروزرسانی: 04 اسفند 1397

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
» » زمان دفاع و نام استاد داور پروژه های کارشناسی پیوسته نرم افزار

زمان دفاع و نام استاد داور پروژه های کارشناسی پیوسته نرم افزار

ردیف نام خانوادگي و نام شماره دانشجویی استاد داور ساعت دفاع
1 آجيلي مطهره     92112232 زینوند لرستانی 09:00
2 آذرپنايي نسترن     92212201 مومنی 10:00
3 اسدي فرد راضيه     92112230 مومنی 10:00
4 اميرزاده فريما     92112205 کاظمی مهیاری 10:00
5 پورباقري رويا     92112246 زینوند لرستانی 09:00
6 پولادي آزيتا     92112220 کاظمی مهیاری 10:00
7 جمالي اتوسا     92112208 نصیرزاده 10:00
8 رامهرمزي پگاه     92112251 نیزاری 10:00
9 رشيدي مهسا     92112235 زینوند لرستانی 09:00
10 شاطريان مريم     92112211 امیری منش 10:00
11 ظاهري عبده وند اعظم     92112217 سیف السادات 10:00
12 عالي پور فاطمه     92112240 نیزاری 10:00
13 عباباف نويد     93112231 کاظمی مهیاری 10:00
14 موسوي سيده سارا     93112216 نیزاری 10:00
15 نعيم پور ميعاد     92112224 زینوند لرستانی 09:00
16 هزاريان سمانه     92112231 بیگی هرچگانی 10:00
17 همنشين بهبهاني مهشيد     92112244 امیری منش 10:00

درج شده در تاریخ: 16 / 11 / 96 تعداد بازدید : 285

ارسال یک نظر