گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 29 مرداد 1397

آخرین بروزرسانی: 09 مرداد 1397

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
  با سلام کلیه دانشجویانی که درس پروژه را برای ترم تابستان با مهندس نیزاری اخذ کرده اند به آدرس ایمیل زیر مراجعه کرده، موضوع پروژه و گزارش پیشرفت کار بدهند بدیهی است دانشجویانی که موضوع مشخص شده و گزارش پیشرفت نداده باشند نمره کسر خواهد شد (ادامه) ( 9 / 05 / 97 )
9
مرداد
  اخبار و اطلاعیه ها, پست ثابت
31
تیر
  اخبار و اطلاعیه ها, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
31
تیر
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
31
تیر
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
31
تیر
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
31
تیر
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
31
تیر
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
31
تیر
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
31
تیر
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
25
تیر
  اخبار و اطلاعیه ها, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
25
تیر
  اخبار و اطلاعیه ها, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟