گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 03 اردیبهشت 1400

آخرین بروزرسانی: 31 مرداد 1399

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
  متن زیر برای دانشجویانی است که واحد کارآموزی را اخذ کرده اند دانشجویانی که گزارش کارآموزی را باید تکمیل نمایند توجه داشته باشند که در مستندی ارسالی فقط سه بخش باید وجود داشته باشد (ادامه) ( 31 / 05 / 99 )
31
مرداد
  اخبار و اطلاعیه ها, پست ثابت
30
بهمن
29
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
29
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها, کارشناسی پیوسته
28
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها, کارشناسی پیوسته
28
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
26
بهمن
26
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
19
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها, پست ثابت, کاردانی پیوسته, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
15
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟