گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 05 اسفند 1396

آخرین بروزرسانی: 02 اسفند 1396

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
13
تیر
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته
5
تیر
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
24
خرداد
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته / کارشناسی ارشد
9
خرداد
  اخبار و اطلاعیه ها / پست ثابت / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
9
خرداد
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
8
خرداد
20
اردیبهشت
  کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
20
اردیبهشت
  کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته
3
اردیبهشت
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته
14
فروردین
29
اسفند
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته