گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 02 بهمن 1396

آخرین بروزرسانی: 27 دی 1396

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
27
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته
12
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
6
دی
6
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
6
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
6
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته
6
دی
12
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته
23
آبان
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
23
آبان
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
6
آبان
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته