گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 12 خرداد 1399

آخرین بروزرسانی: 31 فروردین 1399

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
1
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
30
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
30
آذر
30
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
16
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
16
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
6
آذر
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
25
آبان
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
21
آبان
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته
8
آبان
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته / کارشناسی ارشد
8
آبان
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته