گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 02 بهمن 1396

آخرین بروزرسانی: 27 دی 1396

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
6
دی
4
مهر
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته / کارشناسی ارشد
22
شهریور
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته / کارشناسی ارشد
2
مرداد
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی ارشد
20
خرداد
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته / کارشناسی ارشد
17
اسفند
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ارشد
20
بهمن
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی ارشد
26
دی
  اخبار و اطلاعیه ها / کارشناسی ارشد
29
خرداد
24
خرداد
  اخبار و اطلاعیه ها / کاردانی پیوسته / کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته / کارشناسی ناپیوسته / کارشناسی ارشد