گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 30 فروردین 1398

آخرین بروزرسانی: 21 اسفند 1397

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
  دانشجویان محترم تاریخ دریافت پروژه و کارآموزی توسط گروه تا پایان روز سه شنبه 23 بهمن ماه 1397 تمدید گردید لازم به ذکر است که مستند کارآموزی باید با تایید دفتر ارتباط با صنعت باشد و مستند پروژه با تایید و امضای استاد راهنما در غیر اینصورت گروه مستند شما را… (ادامه) ( 17 / 11 / 97 )
21
اسفند
  اخبار و اطلاعیه ها, کارشناسی پیوسته
21
اسفند
  اخبار و اطلاعیه ها, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
21
اسفند
  اخبار و اطلاعیه ها, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
8
اسفند
  اخبار و اطلاعیه ها, پروفایل اساتید
8
اسفند
  اخبار و اطلاعیه ها, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
5
اسفند
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
4
اسفند
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کارشناسی پیوسته

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟