گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 07 مهر 1395

آخرین بروزرسانی: 03 مهر 1395

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
  کلیه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را در نیمسال تابستان سال تحصیلی 95-94 گذرانده اند می بایست تا تاریخ 95/07/06  کلیه مستندات خود را به گروه تحویل نمایند و حتما به هنگام تحویل، فرم های مربوطه را امضا نمایند.   - مستندات کارآموزی: باتوجه… (ادامه) ( 3 / 07 / 95 )
3
مهر
21
شهریور
  اخبار و اطلاعیه ها, پست ثابت
13
شهریور
  اخبار و اطلاعیه ها, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
20
تیر
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته
16
تیر
  اخبار و اطلاعیه ها, کاردانی پیوسته, کاردانی ناپیوسته, کارشناسی پیوسته, کارشناسی ناپیوسته

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟